Παλλετοποίηση

Πλήρεις γραμμές και μηχανήματα για την παλλετοποίηση και επικάλυψη παλλέτων – υλικά επικάλυψης παλλέτων (Stretch Film)

 

1

Shrink Wrapping   Hood Stretch     Spiral Wrapping      Sleeve Wrapping      Pallet-Free

2                3

Οικονομία μέχρι 35% στην κατανάλωση φιλμ επικάλυψης χρησιμοποιώντας το  Super Stretch® film, Trioplast Nyborg A/S (ΔΑΝΙΑ)

Don't have an account? Sign up for Free

Login to your account

Forgot password?
Already have an account? Login

Create an Account

Your password will be mailed to you.
« Back

Reset your password

Enter your email associated with your account below to reset your password.