Επεξεργασία Μετάλλου/Γαλβάνισμα

Πλήρεις εγκαταστάσεις Γαλαβανιστηρίων για “ΘΕΡΜΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ” και πρώτες ύλες

 

galv-9gal-pipes1

Σωλήνες και σύρματα

 

galv-8  special

Διάφορα μεταλλικά αντικείμενα κ.α.

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

Εναμμωνιούχος χλωριούχος Ψευδάργυρος (Tegoflux), προσθετικά για τη μείωση των αναθυμιάσεων, κράματα κ.α.

Don't have an account? Sign up for Free

Login to your account

Forgot password?
Already have an account? Login

Create an Account

Your password will be mailed to you.
« Back

Reset your password

Enter your email associated with your account below to reset your password.