Χρήσιμες Οδηγίες Ωριμανσης

 

 

Ωρίμανση μπανάνας

Ωρίμανση ντομάτας

Αποπρασινισμός πιπεριάς

Δείτε περισσότερες πλήροφορίες ΕΔΩ

Screen Shot 2015-04-23 at 4.43.23 PM

Tags: ,